İslam Kalkınma Bankası Grubu Türkiye’de Bölge Merkezi Direktörlüğü görevine Dr. Walid Abdelwahab’ın getirildiğini açıkladı

Dr. Walid Mohamad Abdelwahab, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı ve Grup Başkanı Dr. Muhammed Al Jasser tarafından, Türkiye Bölge Merkezi’nin (RHT) yeni direktörü olarak atandı. AAA kredi notuna sahip olan İslam Kalkınma Bankası, Küresel Güney’in çok taraflı kalkınma bankasıdır.

Ankara, Türkiye, 14 Haziran 2023 – Dr. Walid Mohamad Abdelwahab, İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı ve Grup Başkanı Dr. Muhammed Al Jasser tarafından, Türkiye Bölge Merkezi’nin (RHT) yeni direktörü olarak atandı. AAA kredi notuna sahip olan İslam Kalkınma Bankası, Küresel Güney’in çok taraflı kalkınma bankasıdır. Bankanın merkez ofisi, Suudi Arabistan'daki Cidde’de bulunur. Türkiye Bölge Merkezi, grubun bölgedeki en önemli merkezlerinden biridir.

Uluslararası kalkınma ve sürdürülebilir finansman alanlarında deneyimli bir uzman olan Dr. Walid Abdelwahab, 8 Haziran 2023 tarihinde yeni görevine getirilmiş olup Merkez aracılığıyla grubun bölgedeki çalışmalarına liderlik edecektir. Merkez; hâlihazırda Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, İran, Pakistan ve Türkiye'de sosyo- ekonomik kalkınma müdahaleleri yürütmektedir.

Kanada’daki Calgary Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği alanında doktora derecesi almış olan Dr. Abdelwahab yeni görevi ile ilgili olarak şunları dile getirdi: "Türkiye Bölge Merkezi Direktörü olarak atanmak benim için bir onur. Grubun bu bölgede sürdürülebilir kalkınma ve dayanıklılık alanlarında yürüttüğü çalışmalara liderlik edeceğim için çok heyecanlıyım."

İslam Kalkınma Bankası Grubu, hâlihazırda Merkez aracılığıyla, Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında başlattığı müdahale çalışmalarına devam ediyor. Grup, ülkede yeniden yapılanmaya yönelik işbirliği çalışmaları kapsamında yeşil altyapı inşaatına odaklanıyor ve daha dayanıklı ekonomik temeller oluşturulması için özel sektörü destekliyor.

 

Merkezin yeni direktörü; kalkınma finansmanı, kamu-özel ortaklıkları (PPP), İslami ve karma finans, Güney-Güney İşbirliği, ikili ve çok taraflı yardımlar alanlarında zengin bir deneyimin yanı sıra, çok taraflı kalkınma bankaları ile ilgili normlar, operasyonel zorluklar ve hedefler hakkında da derin bir kavrayışa sahip. Kamu paydaşlarıyla ve özel paydaşlarla da çalışma deneyimi bulunan Dr. Abdelwahab’a göre kalkınma finansmanının, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) ve iklim değişikliği küresel gündemiyle uyumlu hâle getirilmesi gerekiyor. Yeni direktörün sağlık, gıda güvenliği, eğitim ve altyapı gibi alanlarda dünya çapında milyonlarca insanın geçim kaynaklarını iyileştiren kalkınma programlarında ve projelerinde yirmi yılı aşkın çalışma deneyimi bulunuyor.

Dr. Abdelwahab, düşük ve orta gelirli ülkelerin yoksulluk ve çatışmalar ile ilgili sorunları ele almasına yardım etmek amacıyla düşük faizle milyarlarca dolarlık kaynak sağlayan projeler de yürütmüştür. Özellikle de, Banka’nın 1999 yılında Türkiye'yi etkileyen büyük depreme yönelik müdahale paketini hazırlama çalışmalarına liderlik etmiştir.

Türkiye Bölge Merkezi’nin Türkiye'de ve bölgedeki diğer beş üye ülkede yürüttüğü kalkınma projelerinin toplam tutarı 35 milyar doları (ABD Doları) aşıyor. Bu projeler; eğitim, tarım, ticaret, iş geliştirme, enerji üretimi ve iletimi, sağlık, su ve sanitasyon ve ulaşım da dâhil olmak üzere çeşitli sektörleri kapsıyor.

İslam Kalkınma Bankası Grubu; Merkez aracılığıyla, Türkiye'de (toplam tutarı 12 milyarı doların üzerinde olan) büyük bir kalkınma portföyünü de yönetiyor. Portföy; yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, yeşil ve yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı, eğitim, sağlık, sanayi, karayolu taşımacılığı, uluslararası ticaret, özel sektör geliştirme, işletme ve kredi sigortasının yanı sıra KOBİ'ler, bankacılık ve İslami finans gibi çeşitli sektörleri kapsıyor.

Grup; Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenilir bir kalkınma ortağı olup ülkedeki büyük yeşil ulaşım projelerini finanse etmiştir. Bu projelerin kaydadeğer örnekleri arasında Ankara ile İstanbul ve Ankara ile Konya arasında çalışan hızlı trenler yer alır. Söz konusu projeler sayesinde, karbon ayak izi önemli ölçüde azaltılarak daha güvenli ve daha verimli bir kara yolculuğu modeli sunulmuştur.

Banka’nın sağlık sektörüne 6 yıl boyunca sağladığı finansman sayesinde,  ülkenin sağlık sistemine yaklaşık 6.000 modern hastane yatağı eklenmiştir. Bu kapsamdaki önemli projelerden biri de, 2020 yılında, İstanbul'da COVID-19 salgınının ilk haftasında hasta kabulüne başlayan Prof. Dr. Cemil TAŞCIOĞLU şehir hastanesidir.

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Hakkında  
 

Dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşları tarafından AAA kredi notu verilmiş olan İKB, çok taraflı bir kalkınma bankasıdır ve 49 yılı aşkın bir süredir Küresel Güney’de toplulukların yaşamlarını iyileştirmek için çalışmaktadır. Dört kıtadan 57 üye ülkeyi bir araya getirerek, dünya nüfusunun 5'te 1'inin hayatını etkilemektedir. Grubun misyonu; insanları güçlendirerek kendi ekonomik ve sosyal ilerlemelerini sağlamalarına, altyapı çalışmalarını yürütmelerine ve potansiyellerini hayata geçirmelerine katkıda bulunmaktır. Merkezi Suudi Arabistan’daki Cidde’de bulunan Grup, 11 üye ülkede bölgesel merkezlere ve bir mükemmellik merkezine sahiptir. Yıllar içinde tek bir bankadan, altı kuruluşu içeren bir gruba dönüşmüştür: İslam Kalkınma Bankası, araştırmalardan ve eğitimden sorumlu İslam Kalkınma Bankası Enstitüsü (İKBI), İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC), Özel Sektörün Geliştirilmesi için İslami Kurumu (ICD), Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu (ITFC) ve yoksulluğu azaltmak için grup bünyesinde hizmet veren Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (ISFD).

 

 

 

Top