İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu ve TSKB, Türkiye'de Deprem Sonrası Ekonomik Toparlanmayı Desteklemek için 100 Milyon Dolarlık Finansman Anlaşması İmzaladı

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB); Türkiye’nin güneyinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ağır sonuçlarından etkilenen 17 ilde ekonomik toparlanmayı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla, 100 milyon dolarlık bir finansman anlaşması imzaladı.

ANKARA, Türkiye, 19 Aralık 2023 – İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB); Türkiye’nin güneyinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen  iki büyük depremin ağır sonuçlarından etkilenen 17 ilde ekonomik toparlanmayı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla, 100 milyon dolarlık bir finansman anlaşması imzaladı.  

Deprem Sonrası Ekonomik Toparlanma (DSET-PEER) projesi için finansman anlaşması; TSKB adına TSKB CEO'su Murat Bilgiç ve Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan ile İslam Kalkınma Bankası adına İKB Grubu Bölge Merkezi Direktörü Dr. Walid Abdelwahab tarafından 19 Aralık 2023 Salı günü Ankara'da imzalandı.

Eş zamanlı olarak, İKB Türkiye Guvernör Vekili ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Sayın Kerem Dönmez; ilgili Garanti Anlaşmasını imzalayarak bu önemli Finansman Projesi’nin kolaylaştırılmasında ve desteklenmesinde hükümetin oynadığı stratejik rolü ortaya koydu.

Söz konusu proje, İKB Grubu ve TSKB arasındaki işbirliğini bir üst bir düzeye taşıyor. Ekonomik toparlanmayı, dayanıklılığı ve verimliliği teşvik etmek suretiyle, Türkiye'de depremlerden etkilenen çeşitli sektörleri ve özel şirketleri desteklemeyi amaçlıyor.

TSKB CEO'su Sayın Murat Bilgiç bu konuda şunları ifade etti: “İslam Kalkınma Bankası ile imzaladığımız 100 milyon dolarlık finansman anlaşması ile deprem bölgesinde yeniden yapılanmanın yanı sıra hedef odaklı ve sürdürülebilir bir etki sağlamayı da hedefliyoruz. Söz konusu finansman projesi, depremden etkilenen illerin yeniden inşasına hizmet ederken ülkemizin ekonomik istikrarına da katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik odaklı güçlü yaklaşımımızı uygulamaya devam ediyoruz. Afet sonrası yeniden yapılanmanın, eşitlikçi ve düşük karbon odaklı kalkınma hedeflerine de hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı vizyonu paylaştığımız değerli iş ortağımız İslam Kalkınma Bankası'na bu anlamlı işbirliği ve güveni için teşekkür ederiz”.

Bu vesileyle, İKB Grubu Bölge Merkez Direktörü Dr. Walid Abdelwahab ise: “İKB Grubu; son elli yılda, Türkiye'de kalkınma alanında kamu sektörüyle ve özel sektörle yaptığı işbirliğinden gurur duyuyor. Bu işbirliği; sağlık, eğitim, sanayi, yeşil ulaşım, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, uluslararası ticaret, sigorta ve bankacılık da dâhil olmak üzere birçok alanı kapsıyor” dedi.

Deprem Sonrası Ekonomik Toparlanma  projesi; BM'nin aşağıda belirtilen sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılmasına da doğrudan katkıda bulunacak: SKA 8 “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, SKA 9 “Dayanıklı altyapılar inşa etmek, sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etmek ve yenilikçiliği desteklemek”, SKA 13 “İklim eylemi” ve SKA 17 “Küresel Ortaklıklar”.

 

Editörlere Not:

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu  ve Türkiye ile İlişkileri Hakkında:

İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun Türkiye'de bir bölge merkezi, Ankara ve İstanbul'da ofisleri bulunuyor. Grup; bugüne kadar 554’ü aşkın sosyo-ekonomik kalkınma projesi vasıtasıyla Türkiye'ye yaklaşık 12,6 milyar dolar finansman sağlamıştır. Söz konusu projeler; ulaşım, sağlık, eğitim, temiz ve yenilenebilir enerji, enerji güvenliği, gıda güvenliği, altyapı, uluslararası ticaret, özel sektör, KOBİ'ler, İslami finans ve sigorta da dâhil olmak üzere bir dizi sektörü kapsıyor. Bu projelerin kayda değer örnekleri arasında İstanbul'daki Profesör Dr. Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Türkiye’nin diğer şehirlerindeki modern sağlık tesisleri gibi altyapıların finansmanı da yer alıyor. İstanbul, Ankara ve Konya arasında çalışan hızlı trenlerin yanı sıra, Türkiye genelinde Bingöl, Manisa ve Çatalca gibi yerlerde yenilenebilir enerji santralleri için de finansman sağlanmıştır. Bu örnekler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İKB Grubu’nun kalkınma alanında yarım asırdır başarıyla devam eden işbirliğini ortaya koymaktadır.

 

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Hakkında

 

Dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşları tarafından AAA kredi notu verilmiş olan İKB, çok taraflı bir kalkınma bankasıdır. Yaygın ve sürdürülebilir projelere liderlik ederek Küresel Güney’de yaklaşık 50 yıldır toplulukların yaşamlarını iyileştirmek için çalışır. Dört kıtadan 57 üye ülkeyi bir araya getiren Banka, dünya nüfusunun yaklaşık 5'te 1'inin hayatını etkiler. Grubun misyonu; insanları güçlendirerek kendi ekonomik ve sosyal ilerlemelerini sağlamalarına, altyapı çalışmalarını yürütmelerine ve potansiyellerini hayata geçirmelerine katkıda bulunmaktır. Merkezi Suudi Arabistan Krallığı'nın Cidde şehrinde bulunan İKB Grubu, 11 üye ülkede bölge merkezlerine ve mükemmellik merkezlerine sahiptir. Yıllar içinde, tek bir bankadan beş kuruluşu içeren bir gruba dönüşmüştür: İslam Kalkınma Bankası (İKB), araştırmalardan ve eğitimden sorumlu İslam Kalkınma Bankası Enstitüsü (IsDBI), İslam Yatırım ve İhracat Kredisi Sigortası Kurumu (ICIEC), Özel Sektörün Geliştirilmesi İslamî Kurumu (ICD) ve Uluslararası İslamî Ticaret Finansmanı Kurumu (ITFC).   

 

TSKB Hakkında

Türkiye’nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası olarak, 1950 yılında Dünya Bankası ve T.C. Merkez Bankası’nın desteğiyle, ulusal ve uluslararası ticari bankaların katılımlarıyla İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye’de üretim ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve yeşil dönüşümüne katkıda bulunur. 73 yıllık bilgi birikimi ve yetkinliği sayesinde, müşterilerine kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında hizmetler sunar.  Kalkınma ve yatırım bankası olarak, kurumsal bankacılık alanında sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle ve bilimsel hedefler doğrultusunda çalışır. Uluslararası kalkınma finansmanı kurumlarından ve uluslararası finans kuruluşlarından aldığı tematik fonları, Türkiye'deki özel sektör yatırımcılarına sunar. TSKB; yurtdışı sermaye piyasalarında ihraç ettiği borçlanma araçlarıyla ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma yatırımlarına ilave kaynak yaratır.

 

Daha fazla bilgi için:

İKB Grubu

M. A. DinMohammadi, Bölge İletişim Sorumlusu

E-posta: mdinmohammadi@isdb.org

 

TSKB:

TSKB Halkla İlişkiler Temsilciliği

E - posta: lobbytskb@lobby-pr.com

 

 

Top