Turkey

İslam Kalkınma Bankası, COVID-19’un olumsuz etkilerinin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla; Türk Eximbank ile 100 Milyon Dolarlık bir finansman anlaşması imzalıyor

Türk ihracatçıları desteklemek için Türk Eximbank ile İslam Kalkınma Bankası arasında 6 Mayıs 2020 tarihinde 100 milyon Amerikan doları değerinde bir Murabaha Finansman Anlaşması imzalandı.

Ankara, Türkiye – İslam Kalkınma Bankası ve Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında, ihracat yapan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) ile Orta Büyüklükteki Şirketlerinin finansman ihtiyaçları için kullanılmak üzere 100 milyon Amerikan doları tutarında bir Murabaha Finansman Anlaşması imzaladı.

On yıl vadesi olan Murabaha finansman imkânı, İslam Kalkınma Bankası’nın Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemeye yönelik taahhüdünü gösteren önemli bir adımdır.

Bu yeni imkân, İslam Kalkınma Bankası tarafından Türk Eximbank vasıtasıyla daha önce Türk firmalara sunulan 270 milyon Amerikan doları tutarında finansman imkanının üzerine inşa edildi.

Önceki imkânda, 18’i KOBİ olan 57 firma finansmandan faydalandı ve 39 firma iş gücünde artış kaydetti. 2017 yılında, bu firmaların iş gücündeki toplam artış 2016 ile karşılaştırıldığında 1.039, diğer bir deyişle %3 oldu.

Bu firmalar tarafından ihraç edilen toplam mal miktarı, önceki yıla kıyasla 2017 yılında 1,2 milyar Amerikan doları yani yaklaşık %100 arttı.    

Öncekine benzer olarak yeni Murabaha finansman imkânı, i) faydalanıcı şirketlerin ihracat kapasitesini arttıracak ve ii) en az 1000 istihdamı koruyacak veya ek olarak oluşturacaktır.

Genel olarak bu yeni imkân, piyasadaki fiyatlandırma veya olumsuzluklar nedeniyle bu finansmana erişimi olmayan şirketlerin sermaye yatırımlarını finanse etmeleri için sağlandı.

Uzun vadeli bu finansman imkânı, COVID-19 salgınının imalat sanayi üzerindeki ekonomik etkisinin hafifletilmesinde önemli bir rol oynayacak. Bununla birlikte, bu yeni Murabaha imkânı, İslam Kalkınma Bankası Grubu’nun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin de kalkınma stratejileriyle uyumlu olup, imkânın tahsisinde gençlerin ve kadınların önceliklendirilmesine ilişkin hususlar dikkate alınmaktadır.

Türk Eximbank, ihracatı destekleme görevi çerçevesinde genellikle ülkedeki toplam ihracat kredilerinin yarısından fazlasını finanse etmektedir. Türk Eximbank gerektiğinde bankaya sermaye sağlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sahipliğinde olup, bu nedenle Türkiye için stratejik bir öneme sahiptir.

Türk Eximbank’a verilen ve özellikle ihracatın ve/veya KOBİ’lerin desteklenmesini amaçlayan finansman imkanlarının, tekrarlanabilirlik ve yerel uzmanlık hususları göz önünde bulundurulduğunda İslam Kalkınma Bankası Grubu Üye Ülkelerinin çoğunda kalkınma etkisi oluşturmak için önemli bir potansiyele sahiptir.

Nitekim bu finansman imkânı da kredi tahsisi, kamu-özel sektör işbirliğinin önemli bir örneğini teşkil etmekte ve Türk ekonomisine yapılan yatırımdan elde edilen kayda değer kazanç, olumlu sonuçlar doğurmaya devam etmektedir.