İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Bandar Hajjar’ın İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) Haber Ajansları Birliği (UNA) İlk Medya Forumundaki Demeci

Dr. Bandar Hajjar,
İslam Kalkınma Bankası Grup Başkanı
  • Suudi Arabistan Krallığı Medyadan Sorumlu Bakan Vekili, Haber Ajansları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Majid bin Abdullah Al Qasabi,
  • İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen,
  • Saygıdeğer Haber Ajansları Birliği Müdür Yardımcısı Sn. Zayed Sultan Abdullah,
  • İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin haber ajanslarının saygıdeğer müdürleri,
  • Kardeşlerim,

 

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

İlk olarak, bu mübarek günlerde Yüce Allah’ın orucumuzu ve dualarımızı kabul etmesi ve bütün insanlığı bu felaketten kurtarması için dua ediyorum.

Ayrıca Dr. Majid Al-Qasabi’ye bu önemli forumda yer almak üzere beni davet ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu forum, İslam Kalkınma Bankası’na (İKB) Haber Ajansları Birliği tarafından sarf edilen çabaları vurgulaması, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerdeki resmi haber ajansları için çatı kuruluş olarak rolünü yüceltmesi ve bu ülkelerde medyanın geliştirilmesi ve desteklenmesi için bir fırsat sunmaktadır.

COVID-19 virüsü, özellikle Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz Mart ayında bu virüsü küresel salgın olarak ilan ettiğinden bu yana evrensel ilgi odağı haline gelmiştir. Beklendiği üzere, medya son zamanlarda büyük bir dalgalanma yaşamıştır. Her gün binlerce kişinin enfeksiyon kapmasına ve ölümüne neden olan bu virüs, dünyanın ilgisini üzerine topladı ve şu anda durum, her türlü yazılı medya, radyo ve televizyon üzerinden takip ediliyor.  

Saygıdeğer Katılımcılar,

Açıkça görülüyor ki medya; iklim ve çevre değişikliği, doğal afetler ve salgınlar gibi insanlığı ilgilendiren önemli konular hakkında insanların eğitilmesinde ve bilgilendirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu tür konular ve zorluklar ve bunların ekonomik, sosyal ve sağlıkla ilgili sonuçları ancak veri ve bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımıyla anlaşılabilir.

Medya ayrıca uluslararası finansal kuruluşlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının uluslararası çalışmalarını ve girişimlerini vurgulayarak kalkınma üzerinde de temel bir role sahiptir. Bu çalışmalar ve girişimler, öncelikli olarak salgının yayılmasını ve böylece salgının olumsuz ekonomik ve sosyal sonuçlarının azaltılmasını amaçlamaktadır.

İKB, salgının ilk gününden beri, salgından etkilenen üye ülkelere ve Müslüman toplumlara mali destek ve yardım veya tıbbi ekipman ve malzeme sağlanması konusunda cömert davranmış, aynı zamanda çalışmalarını bu kapsamın ötesine taşımıştır.   

Özellikle İslam Kalkınma Bankası Grubu tarafından üye ülkelerin COVID-19 salgınını kontrol altına almasına ve azaltmasına yardım etmek için başlatılan “Stratejik Hazır Olma ve Müdahale” programı, başlangıç hacmi 2,3 milyar $ olan kapsamlı bir yardım paketini içermektedir. Bu paket sayesinde insan hayatının kurtarılması için sağlık sektörünü desteklemek amacıyla anında ve acil yardım sağlanmıştır. Gıda tedariki ve ülkelerin gıda güvenliğini sağlamasına yardım edilmesinin yanı sıra, İKB üye ülke nüfusunun yaklaşık %90’ının istihdamını sağlayan KOBİ’lere de destek verilmektedir.

Program ayrıca ülkelerin gelecekte meydana gelebilecek benzer krizlere direncini arttırırken iyileşmeyi ve normalliğe geri dönüşü hızlandırmasına yardımcı olmayı amaçlayan orta ve uzun vadeli projeler içermektedir. Programda üç aşamalı bir yaklaşım izlenmektedir:

Müdahale, İyileştirme ve Yeniden Başlama.

İKB; virüsün yayılmasını izlemek ve kontrol altına almak, hastalık gözetim (sürveyans) sistemlerini geliştirmek, hasta bakımı sağlamak, tıbbi tedarik zincir yönetimine yönelik sistemler ve biyoteknoloji laboratuvarlarının tasarımı için yeni bir teknoloji getirmek, düşük maliyetli testler ve tarama yöntemleri geliştirmek ve sağlık hizmeti sağlayan kurumların kapasitesini arttırmak için 4. Sanayi Devrimi (4IR) teknolojilerini kullanarak salgınla başa çıkmak ve salgının ekonomik sosyal sonuçlarını azaltmak amacıyla yenilikçi projeler önermek için bilim insanlarına, yenilikçilere, üniversitelere ve araştırma merkezlerine çağrıda bulunmuştur. Bu projeler, İslam Kalkınma Bankası tarafından 500 milyon $ sermaye ile kurulan Dönüşüm Fonu kapsamında finanse edilecektir.

Bu vesileyle kardeşim Dr. Majid Al-Qasabi ve tüm Haber Ajansları Birliği yetkililerini, 2020 sanal eğitim programını başlattıkları için kutlamak istiyorum. Bu program, kalkınma konularına yönelik medya içeriğinin zenginleştirilmesine katkıda bulunacak ilgili konuların seçilmesi için profesyonelce ve dikkatli bir şekilde hazırlanmıştır.

Medyanın kalkınma için stratejik ortak olarak önemli rolüne inanarak, İKB ve Haber Ajansları Birliği arasındaki etkili bir medya ve bilgi aracı haline gelen işbirliği sürecinin devam etmesinden mutluluk duyuyorum. Ayrıca İKB olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı kurum ve kuruluşlarını ve Haber Ajansları Birliği’nin kalkınma projelerini ve programlarını desteklemek için Haber Ajansları Birliği ile etkili bir ortaklık kurma konusunda istekli olduğunu dile getirmekten memnuniyet duyarım. Basın ve medya mensuplarının mesleki becerilerini arttırmak için özel eğitim programlarının desteklenmesine ve üye ülkelerdeki İslam İşbirliği Teşkilatı gazetecilerinin ve paydaşlarının afet ve salgınların ele alınması dahil olmak üzere çeşitli kalkınma konularının ele alınmasına yönelik mesleki kapasitelerini geliştirebilmeleri için teknolojik ve dijital bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanılmasına odaklanılacaktır.

İhtisaslaşma çağında yaşıyoruz, bu nedenle bölgesel ve uluslararası kuruluşların alanlarında ihtisaslaşmış ve bu kuruluşların kendi yakın ve geniş çevrelerine açılma fırsatı sağlayacak basın ve medya çalışanlarının olması elzemdir.

Bu işbirliği, İKB’nin kalkınma hedeflerine destek olacak ve İKB’nin kalkınmaya ilişkin zorlukların aşılmasında üye ülkeler için tercih edilen bir ortak olarak küresel çapta görünürlüğünün artmasına katkıda bulunacaktır.

Son olarak, ekselanslarına ve saygıdeğer katılımcılara ortak İslam hareketinin desteklenmesine ilişkin tüm hususlarda sağladığı sürekli destekleri için tekrar teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle İKB Grubu olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın üye ülkelerde sürdürülebilir kalkınma sağlamak amacıyla İslam dünyasındaki insanların davalarına ve amaçlarına hizmet etme yönündeki hedeflerini desteklemeye yönelik bağlılığının altını çizmek isterim.

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.